شمارهٔ ۲۰۹

آن مکن در عمل که در عزلت

خوار و مذموم و متهم باشی

در همه حال نیک محضر باش

تا همه وقت محترم باشی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.