شمارهٔ ۲۰

هرگز پر طاووس کسی گفت که زشتست؟

یا دیو کسی گفت که رضوان بهشتست؟

نیکی و بدی در گهر خلق سرشتست

از نامه نخوانند مگر آنچه نوشتست

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.