شمارهٔ ۲۱۲

ز لوح روی کودک بر توان خواند

که بد یا نیک باشد در بزرگی

سرشت نیک و بد پنهان نماند

توان دانست ریحان از دو برگی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.