شمارهٔ ۲۱

مرکب از بهر راحتی باشد

بنده از اسب خویش در رنجست

گوشت قطعا بر استخوانش نیست

راست خواهی چو اسب شطرنجست

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.