شمارهٔ ۲۲۰

مقابلت نکند با حجر به پیشانی

مگر کسی که تهور کند به نادانی

کس این خطا نپسندد که دفع دشمن خود

توانی و نکنی و یا کنی و نتوانی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.