شمارهٔ ۲۲۱

نظر به چشم ارادت مکن به صورت دنیا

که التفات نکردند به روی اهل معانی

پیاده رفتن و ماندن به از سوار بر اسپی

که ناگهت به زمین برزند چنانکه نمانی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.