شمارهٔ ۲۲۲

یاران کجاوه، غم ندارند

از منقطعان کاروانی

ای ماه محفه سر فرود آر

تا حال پیادگان بدانی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.