شمارهٔ ۲۲

اگر هوشمندی مکن جمع مال

که جمعیتت را کند پایمال

مرا پیش ازین کیسه پر سیم بود

شب و روزم از کیسه پر بیم بود

بیفکندم و روی برتافتم

وزان پاسبانی فرج یافتم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.