شمارهٔ ۲۳

در چشمت ار حقیر بود صورت فقیر

کوته نظر مباش که در سنگ گوهرست

کیمخت نافه را که حقیرست و شوخگن

قیمت بدان کنند که پر مشک اذفرست

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.