شمارهٔ ۲۷

هرگز به مال و جاه نگردد بزرگ نام

بدگوهری که خبث طبیعیش در رگست

قارون گرفتمت که شوی در توانگری

سگ نیز با قلادهٔ زرین همان سگست

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.