شمارهٔ ۳۵

سلطان باید که خیر درویش

خواهد، نه مراد خاطر خویش

تا او به مراد خود شتابد

درویش مراد خود بیابد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.