شمارهٔ ۳۸

ضرورتست به توبیخ با کسی گفتن

که پند مصلحت آموز کاربندش نیست

اگر به لطف به سر می‌رود به قهر مگوی

که هر چه سر نکشد حاجت کمندش نیست

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.