شمارهٔ ۴۴

بکوش امروز تا گندم بپاشی

که فردا بر جوی قادر نباشی

تو خود بفرست برگ رفتن از پیش

که خویشان را نباشد جز غم خویش

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.