شمارهٔ ۴ – ظاهرا در ستایش صاحب دیوان است

سخن به ذکر تو آراستن مراد آنست

که پیش اهل هنر منصبی بود ما را

وگرنه منقبت آفتاب معلومست

چه حاجتست به مشاطه روی زیبا را

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.