شمارهٔ ۵۰

بیا بگوی که پرویز از زمانه چه خورد

برو بپرس که خسرو ازین میانه چه برد

گر او گرفت خزاین به دیگران بگذاشت

ورین گرفت ممالک به دیگران بسپرد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.