شمارهٔ ۵۱

جوشن بیار و نیزه و بر گستوان ورد

تا روی آفتاب معفر کنم به گرد

گر بردبار باشی و هشیار و نیکمرد

دشمن گمان برد که بترسیدی از نبرد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.