شمارهٔ ۵۲

خون دار اگرچه دشمن خردست زینهار

مهمل رها مکن که زمانش بپرورد

تا کعب کودکی بود آغاز چشمه سار

چون پیشتر رود ز سر مرد بگذرد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.