شمارهٔ ۵۹

دیو اگر صومعه داری کند اندر ملکوت

همچو ابلیس همان طینت ماضی دارد

ناکسست آنکه به دراعه و دستار کسست

دزد دزدست وگر جامهٔ قاضی دارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.