شمارهٔ ۵

طریق و رسم صاحبدولتانست

که بنوازند مردان نکو را

دگر چون با خداوندان بقا داد

نکو دارند فرزندان او را

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.