شمارهٔ ۶۱

شد غلامی به جوی کاب آرد

آب جوی آمد و غلام ببرد

دام هر بار ماهی آوردی

ماهی این بار رفت و دام ببرد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.