شمارهٔ ۸۴

بسیار برفتند و به جایی نرسیدند

ارباب فنون با همه علمی که بخواندند

توفیق سعادت چو نباشد چه توان کرد؟

ابلیس براندند و برو کفر براندند

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.