شمارهٔ ۹۲

آسیا سنگ ده هزار منی

به دور مرد از کمر بگردانند

لیکن از زیر به زبر بردن

به هزار آدمیش نتوانند

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.