شمارهٔ ۹۶

نشان آخر عهد و زوال ملک ویست

که در مصالح بیچارگان نظر نکند

به دست خویش مکن خانگاه خود ویران

که دشمنان تو با تو ازین بتر نکند

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.