شمارهٔ ۹۷

آنکه در حضرت بیچون تو قربی دارد

گر جهانی به هم آید به بعیدش نکنند

وآنکه در نامهٔ او خامهٔ بدبختی تست

گر همه خلق بکوشند سعیدش نکنند

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.