شمارهٔ ۹۸

دامن آلوده اگر خود همه حکمت گوید

به سخن گفتن زیباش بدان به نشوند

وآنکه پاکیزه رود گر بنشیند خاموش

همه از سیرت زیباش نصیحت شنوند

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.