شمارهٔ ۹۹

آدمی‌سان و نیک محضر باش

تا تو را بر دواب فضل نهند

تو به عقل از دواب ممتازی

ورنه ایشان به قوت از تو بهند

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.