فی الشیب

ان هجرت الناس واخترت النوی

لاتلومونی فان العذر بان

زمن عوج ظهری بعد ما

کنت امشی و قوامی غصن بان

طال ما صلت علی اسد الشری

و بقیت الیوم اخشی الثعلبان

کیف لهوی بعد ایام الصبی

وانقضی العمر و مر الاطیبان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.