قطعه شمارهٔ ۱

متی حللت به شیراز یا نسیم الصبح

خذالکتاب و بلغ سلامی الاحباب

اگر چه صبر من از روی دوست ممکن نیست

همی کنم به ضرورت چو صبر ماهی از آب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.