قطعه شمارهٔ ۲۱

سال و فال و مال و حال و اصل و نسل و تخت و بخت

بادت اندر شهریاری برقرار و بر دوام

سال خرم فال نیکو مال وافر حال خوش

اصل ثابت نسل باقی تخت عالی بخت رام

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.