قطعه شمارهٔ ۲۵

ای معرا اصل عالی جوهرت از حرص و آز

وی مبرا ذات میمون اخترت از زرق و ریو

در بزرگی کی روا باشد که تشریفات را

از فرشته بازگیری آنگهی بخشی به دیو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.