وله ایضا

یا ملوک الجمال رفقا باسری

یا صحاه ارحموا تقلب سکری

قد غلبتم روائح المسک طیبا

و قهرتم محاسن الورد نشرا

کنسیم النعیم حیث حللتم

حل بالواردین روح و بشری

مقل علمت ببابل هارو …

ت علی ان یعلم الناس سحرا

عاذلی کف عن ملامی فیهن

لقد جت بالنصیحه نکرا

ذر حدیثی و ما علی من الشو …

ق اذا لم تحط بذلک خبرا

بت استجهل الصباه علی الحب

و اصحبت بالصبابه مغری

ترکتنی محاجر العین أغدو

هائما فی محاجر البید قفرا

انثر الدمع حین انظم شعری

فاتم الحدیث نظما و نثرا

جمرات الخدود احرقن قلبی

و تبقین فی الجوانح جمرا

انا لولا جنایه الطرف ماکا …

ن فؤادی الضعیف یحمل وزرا

انما قصتی کوازره کلفها

جور ظالم وزر اخری

عیل صبری علی حدیث غرام

لو حکیت الجبال ابکیت صخرا

وافتتانی بنحر کل غزال

نحرالناظرین بالوجد نحرا

برزوا والربی تظل تنادی

ما لهذا النسیم حمل عطرا

ابدا لا افیق من سکر عیشی

ان سقتنی من المراشف خمرا

ایها الظاعنون من حی لیلی

عجبا کیف تستطیعون صبرا

لک یا قاتلی من الحسن شطرا …

ن و خلیت لابن یعقوب شطرا

دمت یا کعبه الجمال عزیزا

و بک الهائمون شعثا و غبرا

لادمی ان ترکت لهو حدیثی

فبای الحدیث اشرح صدرا

طل عمری تصابیا و لعمری

یحدث الله بعد ذلک امرا

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.