و له ایضا

علی ظاهری صبر کنسج العناکب

و فی باطنی هم کلدغ العقارب

و مغتمض الا جفان لم یدر ماالذی

یکابد سهران اللیالی الغیاهب

وان غمدوا سیف اللوا حظ فی الکری

الیس لهم فی القلب ضربه لازب

اقر بان الصبر الزم مؤنس

بلی فی مضیق الحب اغدر صاحب

و عیبنی فی حبهم من به عمی

و بی صمم عما یحدث عائبی

و من هوسی بعدالمسافه بیننا

یخایلنی ما بین جفنی و حاجبی

خلیلی ما فی‌العشق مأمن داخل

و مطمع محتال و مخلص هارب

و لیس لمغصوب الفاد شکایه

و ان هلک المغصوب فی ید غاصب

طربت و بعد القول فی فم منشد

سکرت و بعد الخمر فی ید ساکب

ایتلفنی نبل و لم ادر من رمی

ایقتلنی سیف و لم ار ضاربی

تری‌الناس سکری فی مجالس شربهم

و ها انا سکران و لست بشارب

اخلای لاترثوا لموتی صبابه

فموت الفتی فی‌الحب اعلی المناصب

لعمرک ان خوطبت میتا تراضیا

سیبعثنی حیا حدیث مخاطبی

لقد مقت السعدی خلا یلومه

علی حبکم مقت العدو المحارب

و ان عتبوا ذرهم یخوضوا و یلعبوا

فلی بک شغل عن ملامه عاتب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.